Browsed by
Author: admin

İnternet Kotası Nedir?

İnternet Kotası Nedir?

İnternet Kotası Nedir? İnternet kotası; kullanıcının internet kullanım miktarına getirilen sınırlamadır. Eskiden Adil Kullanım Kotası mevcuttu. Belli bir GB’a ulaşıldığında internet hızı yavaşlıyor ancak kişi internet kullanmaya devam edebiliyordu. Örneğin kişinin 24 Mbps internet hızına, 50 GB kotaya sahip olduğunu varsayalım. 50 GB’lik kullanımın ardından internet hızı saniyede 3 veya 5 mbpS’e düşüyordu ve yavaş da olsa internet kullanımı kesilmiyordu. Ancak 1 Ocak 2019 tarihinde Adil Kullanım Kotası’nın kullanımına son verilmiştir. Bu uygulama kaldırılmış olsa da farklı hızlara sahip internet…

Read More Read More