İnternet Kotası Nedir?

İnternet Kotası Nedir?

Çok sık duyduğumuz bir cümle; “Kotam doldu :(“ Kota sözlük anlamı olarak “alınan veya satılan mal’ın sayısına sınır getirme” anlamına gelmektedir. İnternet kotası ise internet indirme miktarımıza getirilen sınırı belirler. Ülkemizde internet kotası iki şekilde uygulanmaktadır.

İnternet Kotası Nedir?

İnternet Kotası Nedir?

1- İnternet Kotası

Kotalı internet paketleri ağırlıklı olarak mobil internette uygulanmaktadır, belirlenen indirme sınırına ulaşılınca internet hizmetinin tamamen durdurulması anlamına gelen internet kotasının geniş bantta da uygulandığı görülüyor fakat kullanıcılar tarafından pek tercih edilmiyor.

2- Adil Kullanım Kotası

Adil kullanım kotası, internet kotasından farklı olarak belirli bir indirme kapasitesine gelindiğinde internetin kesilmeyerek daha düşük hızlarda kullanıma devam etmesidir. Örneğin 24Mbps 50GB AKK‘li bir tarife kullanıyorsunuz, indirme hızınız  24Mbps iken, 50GB dosya indirdiğinizde hızınız otomatik olarak 3Mbps‘e düşürülüyor, kota yenileme dönemine kadar bu hızdan devam ediyorsunuz. Süreniz dolunca yeniden 24Mbps hızında internet kullanmaya devam ediyorsunuz.

By | 2017-04-13T16:01:35+00:00 Nisan 13th, 2017|Teknoloji|0 Comments

Leave A Comment